by on 13 June, 2019
5 views
Bóc vỏ rồi ăn thẳng là cách sử dụng Tỏi Đen Học Viện Quân Y Và Tỏi Đen Sâm Ngọc Linh đen rất tốt (Ngoài ra rất có thể hấp lạnh trước Khi ăn hoặc chế biến chuyển trong đồ ăn hằng ngày).
Be the first person to like this.